Träiga folktoner

Förord | Inledning | Historia | Benämningar | Utbredning | Militärmusik | Tvärflöjtstyper | Repertoar & spelsätt | Sammanfattning | Förkortningar | Källor | Låtar

Lista över använda förkortningar

a a anfört arbete
bl a bland annat
d död (vid personuppgifter)
Dlr Dalarna
d v s det vill säga
EU Nordiska muséets etnologiska undersökning
f född (vid personuppgifter)
fig figur
HA
LUF
m m med mera
nr nummer
p g a på grund av
s k så kallad
Sml Småland
sn socken
SVL Svenska låtar. Samlade av Nils Andersson och Olof Andersson.
t ex till exempel
ULMA Uppsala landsmålsarkiv
Vml Västmanland

Källor

Otryckta källor

Musikmuséet, Stockholm

Excerpter ur Nordiska muséets etnologiska undersökning.

Excerpter från Uppsala landsmålsarkiv.

Excerpter från LUF

Excerpter från HA

Källorna till Svenska låtar.

Uppsatser

Lundberg, Anna-Karin. Den omärkliga revolutionen. Böhmflöjtens introduktion i det Stockholmska musiklivet. Musikvetenskapliga institutionen i Stockholm 1993.

Rudholm, Lilian. Flöjten i Göteborg under 1700- och 1800-talet - försök till analys av ett instrument och dess betydelse i en stads musikliv -. Musikvetenskapliga institutionen i Göteborg 1972.

Litteratur

Andersson, Nils och Olof. Se Svenska låtar.

Baines, A. Woodwind instruments and their history. London 1943.

Bengt Arwidsson: Folkmusikens historia på Gotland. I Bengt Arwidsson, Maria Herlin Karnell, Kerstin Kyhlberg, Svante Pettersson, Märta Ramsten, Owe Ronström, Eivor Ståhl. Gimaint u bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Visby 1989.

Hamilton, S Colin. The Irish Fluteplayer's handbook. Cork 1990.

Hellquist, Elof. Svensk etymologisk ordbok. Lund 1939.

Hunt, Edgar. Recorder. I Stanley Sadie (red). The New Grove Dictionary of Musical Instruments, band 3. London 1984.

Kjellström, Birgit. "Harpor, lurar, nyckelgijgor... kärngar, drängar, bönder, pigor" Om folkliga instrument. I Jan Ling (red), Gunnar Ternhag (red), Märta Ramsten (red). Folkmusikboken. Stockholm 1980.

Larsson, Lars Erik. Uppländske spelmän under 4 århundraden. Uppsala 1980.

Mayer Brown, Howard. Flute. I Stanley Sadie (red). The New Grove Dictionary of Musical Instruments, band 1. London 1984.

Rygert, Göran och Weinhardt, Lars. Ölands folkliga visor och melodier genom tiderna. Lidingö 1987.

Strand, Sigfrid. Militärmusikern i svenskt musikliv. Stockholm 1974.

Svenska låtar. Samlade av Nils Andersson och Olof Andersson. Stockholm & Lund 1922-40, nytryck 1972-1978.

Thörnquist, Anders. Musiktraditioner i Östergötlands skogsbygder. Regna, Kolmården, Kåknö, Yxnerum, Åtvid. Linköping 1985.


Förord | Inledning | Historia | Benämningar | Utbredning | Militärmusik | Tvärflöjtstyper | Repertoar & spelsätt | Sammanfattning | Förkortningar | Källor | Låtar

© 1995 Henrik Norbeck / henrik@norbeck.nu