Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Tune Type & Number - Swedish Tunes

Tune Type: vals

Tune Type No. Title Key Incipit (first two bars)
vals 1 Hin och Bonden G |dc Bc AF|D2 FA c2|
vals 2 Stenåldersvalsens kusin Amix |A2 cA cd|e3 eee|
vals 3 Stenåldersvalsen Ador |A2 cA cd|e3 eee|
vals 4 Vals efter Abraham Hagholm Gm |d2 Ac BA|B2 GB AG|
vals 5 Klarinettvals F |c2 cA F2|d2 dc BA|
vals 6 Segloravalsen A |e>e e2 e2|c>d cB A2|
vals 7 Sista Pinnen C |CE EG Gc|c2 ec eg|
vals 8 Vals efter J Bruun Em |d2 dB cA|B2 BG EF|
vals 9 Jönsagubbens vals F |c2 F2 A2|c4 cd|
vals 10 Var det, var det du? Am |A3^G AB|c3 BA^G|
vals 11 Vallpigan Ador |e2 ef df|e2 ec Ac|
vals 12 Vals efter Simons Per Dm |f3 f e2|d2 ^c2 d2|
vals 13 Lar Hökpers' Vals Dm |d3 efa|g3 fed|
vals 14 Vals Gdor |G2 BG Bd|dc AB G2|
vals 15 Vals Gdor |G2 G^F GA|B2 BA Bc|
vals 16 Vals Gdor |D2 D^F A^F|G3 ABA|
vals 17 Vals efter Rödmudden Am |B2 c2 cA|^G2 A2 B2|
vals 18 Vals efter Denis Emanuelsson Ddor |A2 GB AG|FE D^C D2|
vals 19 Vals Ddor |a^g b^g a2|ef ge f2|
vals 20 Werkmästarvalsen Am |ef ed ^cd|ef ed ^cd|
vals 21 Vals efter Röst Pe G |d3 d d2|d2 c2 B2|
vals 22 Vals Ddor |A2 A^c e^c|d2 de fe|
vals 23 Vals Amix |c>c c2 c2|d2 d2 d2|
vals 24 Vals efter Spaken A |a2 gf ed|c2 Ac e2|
vals 25 Vals D |d2 AF Ad|c2 AE Ac|
vals 26 Vals efter Pelle Fors G |d4 Bd|G4 e2|
vals 27 Vals efter Pelle Fors C |c3 B ce|g4 (3g^fg|
vals 28 Pellikvalsen A |E2 AA A2|Ac ea af|
vals 29 Vals från Transtrand D |FA dF Ad|fd dA FA|
vals 30 Silkesvalsen Gm |G2 B2 d2|g4 g2|
vals 31 Vals efter Byss-Calle Am |A2 c2 e2|a4 eg|
vals 32 Var det du eller var det ja? Ador |c2 cd Bc|A3 B cd|
vals 33 Knäppvalsen efter Pelle Fors A |A,2 cz Az|Az cz Az|
vals 34 Vals efter Gustaf Elfström D |A2 f2 d2|d3 c A2|
vals 35 Vals efter Petter Olas Anna A |a2 g2 a2|e4 c2|
vals 36 Vals efter Gås Anders A |E2 AA A2|BA GF E2|
vals 37 Klappvalsen Amix |A2 cB AG|A2 cd e2|
vals 38 Vals efter Lasse i Lyby Dm |a2 ga f2|e2 c2 A2|