Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Tune Type & Number - Other Tunes

Tune Type: waynu

Tune Type No. Title Key Incipit (first two bars)
waynu 1 Recuerdos de Calahuayo Em |B/ee/ ee/dd/c|B/dd/ dd/cc/B|
waynu 2 Munawanqui Edor |EG/Bee/|BA/BA/G/F/|
waynu 3 Wayñu Em |(3gfe d/dB/|de/d/ B>A|
waynu 4 Cacharpaya del Indio Em |Be ed/ee/f g>g|f/ed/ BA/BB/e d>d|
waynu 5 Agüita de Putina Em |B/BB/ e/ee/ fg|e3/2ff/g e>e|
waynu 6 Adios, Pueblo de mi Waychu Em |Be ee/ed/c B2|ce BB/AG/F|
waynu 7 Alturas de Wallpacayu Em |B/BB/ g3f|e/fee/d/c/|
waynu 8 Sikuri Em |GA BB/ee/d/c/ B2|ef g>e d/e/d/c/|
waynu 9 Sikuri G |B/ddB/d|gg gg|
waynu 10 Waynu Em |B/ee/ ee/dc/B|A/AG/ A>F|
waynu 11 Poussiganga Em |b3 a|gf eg|
waynu 12 Festival de Yotala Edor |GA Bc|dB/ddd/|
waynu 13 Cacharpaya de Yotala Em |bb bb/aaa/ b>b|aa aa/gef/|
waynu 14 El Humahuaqueño Em |ee/ee/e|g3 f/e/|
waynu 15 La Quebrada de Humahuaca Em |e/ee/ e/fg/|g/fe/ ed|
waynu 16 El Sicuri Em |BB ee/ee/d|e>e e/gg/|
waynu 17 Ayacucho Em |G/A/B/d/ B/d/B/d/|e/g/e/d/ d/BA/ B2|
waynu 18 Ojos Azules Em |BB Bd|B2 GA|
waynu 19 A las orillas del Titicaca Em |B/BB/ e2 g2|e/dB/ d2 e2|
waynu 20 Dos Palomitas Em |G/GF/ GA|B/BA/ BB|
waynu 21 Saririway Em |B/BB/ c/ccc/B|cd e/ee/|
waynu 22 Chunguinada Em |e3g|ed dB|