Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Tune Type & Number - Irish Tunes

Tune Type: slow air

Tune Type No. Title Key Incipit (first two bars)
slow air 1 Cuaichín Ghleann Neifín Edor |g4 fd|e f4 d|
slow air 1 Little Cuckoo of Glen Nefin, The Edor |g4 fd|e f4 d|
slow air 2 Port na bPúcaí D |A3 B AG/E/|F2 G2 A>B|
slow air 3 Sliabh Geal gCua na Feile D |a4 g2 f3 gaf|g4 fe f4 e2|
slow air 4 Casadh An tSúgáin D |d4 F2|A4 FE|
slow air 4 Twisting the Hayrope D |d4 F2|A4 FE|
slow air 5 Casadh An tSúgáin C |c4 E2|G4 ED|
slow air 5 Twisting the Hayrope C |c4 E2|G4 ED|
slow air 6 Parting of Friends, The Edor |e2f/e/ d2e/f/|g2g/g/ fz3/2f/|
slow air 6 Scarúint na gCompánach Edor |e2f/e/ d2e/f/|g2g/g/ fz3/2f/|
slow air 7 Ó Ráthaille's Grave Ador |e2 dB|c2B A3|
slow air 7 O'Rahilly's Grave Ador |e2 dB|c2B A3|
slow air 7 O'Reilly's Grave Ador |e2 dB|c2B A3|
slow air 8 Caitlin Tríall G |D3 E G2|G A3 GA|
slow air 8 Kitty Tyrrell G |D3 E G2|G A3 GA|
slow air 9 Éamonn a' Chnuic G |G4 EF|G4 GA|
slow air 9 Éamonn an Chnuic G |G4 EF|G4 GA|
slow air 10 Lonesome Boatman, The Bm |f4f gfe|f BB4 (3cde|
slow air 11 Marbhna Luimni Gmix |B2 dB AG|A G3 GA|
slow air 11 Limerick's Lamentation Gmix |B2 dB AG|A G3 GA|
slow air 11 Lament for Limerick Gmix |B2 dB AG|A G3 GA|
slow air 12 Mo Mhúirnín Bán G |g4 a2|g4 fg|
slow air 13 An Chúilfhionn D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/|
slow air 13 Chúilfhionn, An D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/|
slow air 13 Coolin, The D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/|
slow air 14 Dear Irish Boy, The Ador |c4 BA|B e3 d>B|
slow air 15 Liam Ó Raghallaigh Bm |B4 A2|F4 E2|
slow air 16 Blackbird, The Dmix |B3A/B/ c3B/G/|A4 AA/G/A/B/c/A/|
slow air 17 Róisín Dubh G |G4 A/G/B/d/|a4 ga|
slow air 18 Róisín Dubh D |D4 E/D/F/A/|e4 de|
slow air 19 An Páistín Fionn Dmix |d4 ^cd|e2 a3 g|
slow air 20 Bean Dubh a' Ghleanna G |G>A B>c d>B|G2 GB/d/ g2|
slow air 21 Farewell to Ireland Ador |A4 (3BAG|A4 Bd|
slow air 22 Wounded Hussar, The Ador |E A3 A>B|c4 BA|
slow air 22 Wounded Huzzar, The Ador |E A3 A>B|c4 BA|
slow air 23 Valentia Harbour Edor |E4F2|G4A2|
slow air 23 Amhrán na Leabhar Edor |E4F2|G4A2|
slow air 23 Valentia Lament Edor |E4F2|G4A2|
slow air 23 Cuan Bhéil Inse Edor |E4F2|G4A2|
slow air 24 By the River of Gems G |d4 e>d|c4 B/A/B/d/|
slow air 24 Cois Abha na Seid G |d4 e>d|c4 B/A/B/d/|
slow air 25 Caoineadh Eoghain Ruadh Em |E3 FGA|B2 c3 A|
slow air 25 Lament for Owen Roe O'Neill Em |E3 FGA|B2 c3 A|
slow air 26 Cape Clear Edor |e>f g4 fe|e>d B3A GA|
slow air 27 Seán O Duibhir a Ghleanna D |f4 fg|a4 g2|
slow air 28 Banks Of The Suir, The G |B e2 ded|G4 AG/D/|
slow air 29 Anach Cuan Ador |c2 B>A BA/G/|g2 a>b ag|
slow air 30 Easter Snow G |g2f e2d d2e/f/|g2e d>ed/B/ d2e|
slow air 31 Cailín na Gruaige Doinne G |G3 ABc|d4 B2|
slow air 31 Girl with the Brown Hair, The G |G3 ABc|d4 B2|
slow air 32 Mná Na hÉireann G |c g4 g a>g|f A3A2 AB|
slow air 33 An Raibh Tú ag an gCarraig? Edor |B3 Bde|e4 ef|