Henrik Norbecks växtodling

Vete (Triticum)

Vete är ett av världens mest odlade sädesslag.
Det finns flera olika arter och underarter.
Vete indelas i fritröskande sorter, där kornen lossnar från agnarna, och ej fritröskande, där kornen sitter fast i agnarna och måste gnuggas ur i särskilda kvarnar.
Det finns dels sorter som sås på våren (vårvete), dels sorter som sås på hösten (höstvete) och sen övervintrar innan de skördas nästa sommar. Höstsådda sorter ger generellt större skörd.
Enkorn är en diploid veteart.
Emmervete och durumvete tillhör samma tetraploida veteart.
Brödvete, kubbvete och speltvete tillhör samma hexaploida veteart.
Zandurivete är en egen tetraploid veteart.