Henrik Norbecks växtodling

Durra (Sorghum bicolor)

Durra är det femte mest odlade sädesslaget i världen, men är ovanligt i Sverige annat än som prydnadsgräs. Durra har troligen sitt ursprung i Nigerflodens dal och domesticerades för 7000-9000 år sedan.
Fröna på durra har kvarsittande skal som måste tas bort innan fröna kan tillagas. Dessa skal kan vara bruna, gula, röda eller svarta, vilket ofta ger plantorna ett dekorativt utseende.
En särskild sort är kvastdurra, där de torkade vipporna kan användas för att göra kvastar och borstar.