Henrik Norbecks växtodling

Råg (Secale cereale)

De flesta rågsorter sås på hösten, övervintrar och skördas nästa sommar, alltså så kallad höstråg. Det finns också midsommarråg (även kallad svedjeråg) och vårråg.
Äldre rågsorter blir oftast mycket långa - upp till två meter eller mer. Den långa halmen användes t.ex. till tak.
Råg är bra på att konkurrera mot ogräsen.
Råg klarar sämre jordar än vete och klarar även hårda vintrar bättre.
Råg var tidigare Sveriges viktigaste och mest odlade sädesslag, men odlingen har minskat kraftigt de senaste 100 åren.
Råg är till skillnad mot övriga sädesslag vindpollinerad och vill man odla flera sorter till utsäde måste de därför skiljas åt med flera hundra meter.