Henrik Norbecks växtodling

Ärt (Pisum sativum)


Olika färger, former och storlekar på ärter

Ärter delas in i flera undertyper. För det första kan de ha vita eller färgade blommor. De med vita blommor har gula eller gröna frön, medan de med färgade blommor kan ha alla möjliga färger på fröna (även spräckliga eller fläckiga) och kallas gråärter. Frönas form och storlek skiljer också - runda eller kantiga. Och fröna kan vara skrynkliga och dessa kallas märgärter.
De omogna baljorna kan vara gröna, gula eller lila (blåärter). Sen kan baljorna vara med eller utan membran - de utan membran kallas sockerärter eller brytärter - är baljorna platta kallas de sockerärter, sorter med tjocka (trinda) baljor kallas brytärter.
Själva plantan kan vara lågvuxen, medelhög eller högvuxen. Bladen kan vara normala eller omvandlade till klängen (så kallade bladlösa sorter). Slutligen kan vissa sorter sås på hösten och övervintra - dessa kallas höstärter. Alla dessa egenskaper kan förstås kombineras på olika vis - brytmärgärter, gråsockerärter, bladlösa märgärter osv.