Henrik Norbecks växtodling

Havre (Avena)

Havre är ett sädesslag som har fröna i en vippa, till skillnad mot de flesta sädesslag som har fröna i ett ax. Havre sås på våren.
Den mest odlade arten Avena sativa (vanlig havre) har korn som omsluts av den innersta agnen. Nakenhavre (Avena nuda) har däremot korn som är fritröskande.