Henrik Norbecks växtodling

Lin (Linum usitatissimum)

Lin odlas för både fibrer och oljerika frön.
Oljelin är kortare grenade sorter som odlas för att få mycket frö.
Spånadslin är långa smala sorter med få grenar som framförallt odlas för fibrerna, som kan spinnas.