Henrik Norbecks växtodling

Korn (Hordeum vulgare)

Korn är ett av världens mest odlade sädesslag.
De flesta sorter har skal som sitter fast runt kornet, men det finns även så kallat nakenkorn, som är fritröskande (kornen lossnar lätt från agnarna).
Korn delas även efter axets uppbyggnad in i sexradskorn och tvåradskorn.
Korn har många användningsområden - brygga öl, som korngryn eller kornmjöl i mat, samt som kreatursfoder. Olika sorter är anpassade till olika användningsområden.
Axen på korn har långa borst.