Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Title - Swedish Tunes

Titles beginning with

Title Tune Type No. Key Incipit (first two bars)
Å här så dansar jag med lilla vännen min slängpolska 120 Am |E3^G ^G3A A2B2|dcBc A2B2 ^G2B2|
Åkerbystålet slängpolska 40 G |g2z2 d3c BcBA|GABc d2de d2fa|
Åkermans polska slängpolska 196 D |D2DE FEFG A2Bc|dcde fefg a2f2|